Merkelijn Coaching

Project & Life Management


Ervaringsdeskundigheid advies & coaching

Het doel van ervaringsdeskundigheid is ruimte maken voor herstel. Het (her)ontdekken van verborgen kwaliteiten, krachten en inzichten. Het is een deskundigheid op het proces en nadrukkelijk niet op inhoud. 


Herstel is een individueel en persoonlijk proces waarbij het (weer) gaan functioneren in sociale rollen (bijvoorbeeld als ouder, werknemer) een belangrijk streven is. Hierdoor is herstellen ook zeer goed mogelijk wanneer de aandoening niet geheel verdwijnt. Het impliceert een actieve acceptatie van kwetsbaarheden, problemen en beperkingen en een geleidelijke inwisseling van de patiëntidentiteit naar burgerschap.
(Hendriksen-Favier e.a., 2012)


Meer weten over Ervaringsdeskundigheid: de weg van eigen ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid? Klik dan hier

Als professioneel ervaringsdeskundige is Merkelijn Coaching betrokken bij verschillende projecten. Zij geeft o.a. advies & coaching bij de inzet van ervaringsdeskundigheid om herstelondersteunende zorg te bevorderen; draagt vanuit ervaringsdeskundig perspectief bij aan meerdere (actie)onderzoeken; adviseert organisaties die ruimte willen maken voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

Zoekt u ook advies & coaching vanuit professioneel én ervaringsdeskundig perspectief? Neem dan contact op. Ik denk graag met u mee bij het vinden van efficiënte oplossingen passend bij u en uw organisatie.  
 

Ervaringsdeskundigheid scholing

EDNAH - ErvaringsDeskundigheid Niet Aangeboren Hersenletsel  

In deze cursus heb ik niet alleen de route van ervaring naar ervaringsdeskundigheid afgelegd maar ook van cursist naar docent. Als ervaringsdeskundige docent op de Hanzehogeschool in Groningen geef ik inmiddels al meerdere jaren met enorm veel plezier les aan de EDNAH cursisten. Meer weten over de Basiscursus EDNAH: http://iwpervaringsdeskundigheid.nl/wp-content/uploads/2018/11/Brochure-EDNAH.pdf


Deze cursus wordt standaard gegeven op de Hanzehogeschool in Groningen. Wilt u meer informatie of graag een incompany cursus organiseren, neem dan contact op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. 


Relevante projecten:

'Coaching in Home & Place making': Actieonderzoek Innovatieve Zorg in Sociaal-Geografisch Perspectief
Als ervaringsdeskundige professional 2 jaar lid geweest van het projectteam van dit prachtige onderzoek. Het ultieme doel van dit actieonderzoek is een bijdrage te leveren aan een meer mensgerichte en samenhangende zorg voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Daartoe zijn verschillende betrokken personen en zorg- en welzijnsorganisaties in Noord Nederland uitgenodigd mee invulling te geven aan nieuwe manieren van denken, doen en onderzoeken. Een H&P-coach helpt mensen na een  ingrijpende gebeurtenis van hun huis weer een thuis te maken, er weer op uit te trekken en zich ook op andere plekken weer veilig en prettig te voelen.

EDNIKO - Ervaringsdeskundigheid Nieuwkomers
Namens de Hanzehogeschool in samenwerking met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland ontwikkelen wij, samen met nieuwkomers, de cursus Ervaringsdeskundigheid voor Nieuwkomers. 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland/project-ervaringsdeskundige-nieuwkomers-broodnodig
 
Advies & training
Ingehuurd voor het geven van workshop & advies over de interne en externe inzet ervaringsdeskundigheid.


Mede-ontwikkelaar Met MAF meer mens
Samen met mijn collega Marja Steegenga heb ik Stichting HersenletselSupport opgericht. Na het winnen van de Hersenbokaal van Hersenstichting hebben wij samen de online training Met MAF meer mens ontwikkeld.  Met MAF meer mens is een praktische (online) training, voor mensen met hersenletsel in de chronische fase en voor de mantelzorger(s). Je leert op een vriendelijke manier om te gaan met de gevolgen van je hersenletsel zodat je zelf weer meer regie hebt. Van overleven naar voluit leven. 


Regioverbinder Hersenletsel.nl
Om de belangenbehartiging van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) te versterken heeft de nieuwe vereniging Hersenletsel.nl het initiatief genomen om regionale klankbordgroepen op te richten. 
Als regioverbinder heb ik samen met mijn collega Marja Steegenga de Klankbordgroep voor Groningen en Drenthe opgezet en verbonden in de regio.