Merkelijn Coaching

Project & Life Management


Interim & Project Management


Wilt u veranderingen doorvoeren in uw organisatie?
U wilt uw beleid op een efficiënte wijze laten vertalen van theorie naar praktijk?
Heeft u coördinerende of organisatorische vraagstukken?
Ik denk graag met u mee bij het vinden van efficiënte oplossingen passend bij u en uw organisatie.

Verandering brengt altijd onrust met zich mee. Door goed te luisteren, juist te communiceren en de invoering praktisch te laten aansluiten bij uw interne organisatie, is het mogelijk om met zo min mogelijk weerstand veranderingen succesvol door te voeren. 

En dát is nou net waar ik goed in ben: motiveren, inspireren, organiseren en verbinden.


Een aantal projecten:

Projectmanager Regionale Zorgpoule

Medical Groep is Medical Zorg, Medical Strategie, Medical Werving en Medical Scholing. Sinds 1999 leveren zij professionals, kennis en advies aan intra- en extramurale zorginstellingen. 

In opdracht van de Medical Groep heb ik als Projectmanager de Regionale Zorgpoule ontwikkeld en geïmplementeerd. Regioverbinder Hersenletsel.nl
Om de belangenbehartiging van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) te versterken heeft de nieuwe vereniging Hersenletsel.nl het initiatief genomen om regionale klankbordgroepen op te richten. 
Als regioverbinder heb ik samen met mijn collega Marja Steegenga de Klankbordgroep voor Groningen en Drenthe opgezet en verbonden in de regio. 


Lid Participatieraad Nijestee

Kwaliteit van wonen, leefbaarheid, woonplezier, optimaliseren van interne en externe processen, ondersteuning burgerinitiatieven, belangen behartigen van Nijestee en haar huurders, dit zijn een aantal kernpunten waar de Participatieraad zich op proactieve wijze voor inzet.